Marketing: Čo je v skutočnosti marketing a ako ho robiť úspešne?

Zo všetkých vysvetlení marketingu, s ktorými som sa za posledné roky stretol, to najlepšie vystihol americký podnikateľ a miliardár Peter Thiel v jeho knihe
From zero to one.

Takto sa to dá vysvetliť veľmi jednoducho:

Ste začínajúca firma. Máte svoj produkt alebo službu. Premýšľate nad tým, ako jej urobiť marketing. Ako ju dostať k tým ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Marketing je to, ako dostanete to, čo máte, k ľuďom, ktorí to potrebujú.

Marketing čo to je

Ak by sme sa mali na vašu firmu pozrieť zhora a rozdeliť ju na tri hlavné časti, tak by to boli:

 1. fulfillment, alebo naplnenie toho, čo vašim zákazníkom, alebo klientom sľúbite (tovar, alebo služby, ktoré postkytujete)
 2. marketing, alebo distribúcia toho, čo máte, k Vašim potenciálnym klientom
 3. organizácia, alebo všetko čo súvisí s menežmentom Vašej firmy (najímanie ľudí, účtovníctvo)

V tomto kontexte je teda všetko, čo súvisí s tým, ako dostať to, čo máte, k vašim potenciálnym zákazníkom.

Ako vďaka tejto definícii spravíte úspešný marketing?

Rozdeľme si to do kategórii podľa formulky AIDA (Attention, Interest, Desire and Action):

Marketing Aida

ATTENTION – získanie pozornosti Vašich potenciálnych zákazníkov a klientov cez nástroje ako

 • SEO
 • adwords
 • Facebook ppc
 • volanie na firemné studené kontakty
 • nový dizajn
 • marketing v rádiách

INTEREST – vytvorenie záujmu o to, čo ponúkate vďaka:

 • vašim technikám presviedčania na vašich obchodných stretnutiach
 • dobrému dizajnu
 • squeeze page, kde získavate e-mailové kontakty
 • pravidelnému pripomínaniu sa

DESIRE – vytvorenie túžby u zákazníka

 • kvalitný copywriting, ako napríklad tu
 • pútavý dizajn
 • tvorba videa, ktoré klientovi lepšie priblíži to, čo predávate

ACTION – výzva k akcii

 • kvalitný copywriting
 • predajca, ktorý dosleduje predaj až do konca

Alebo to môžeme rozdeliť do kategórii podľa toho, čo je v marketingu najdôležitejšie:

 1. Najdôležitejšie je osloviť správnych potenciálnych zákazníkov/klientov cez
  a. vyššie vymenované marketingové nástroje
  b. odporúčania a systémy na odporúčania
  c. offline mailing
 2. Potom je dôležité vytvoriť správnu ponuku za správnu cenu
  a. vybudovanie väčšej vnímanej hodnoty
  b. ponúknutie väčšej hodnoty pre klienta
  c. extra bonusy a doplnky
 3. Stále dôležité je napísať správny marketingový text vďaka
  a. copywritingu
  b. 21 bodov kvalitného predajného textu
  c. 25 otázok pre tvorbu lepšieho predajného textu

Skvelý marketingový text, ktorý je však spravený pre zlú ponuku, ktorá je prezentovaná nesprávnej cieľovej skupine, nikdy nebude dobre predávať.

Naopak, aj slabý marketingový text bude predávať vynikajúco, keď bude prezentovaný správnej cieľovej skupine a budete mať výhodnú ponuku.

Keď v Pandamarketingu spolupracujeme s našimi klientami, dávame si záležať, aby sme oslovovali správnu cieľovú skupinu. Preto má naše oslovovanie klientov takú úspešnosť.

Áno, robíme profesionálne marketingové scripty, ale hlavne si dávame záležať na tom, aby sme oslovili tú správnu cieľovú skupinu.

Zistite o našich marketingových službách viac tu >>

Marketing je najdôležitejšia vec, keď s Vašim biznisom ešte len začínate

Michael Masterson v jeho bestselleri Ready, Fire, Aim tvrdí, že v prvej fáze vašej firmy…
kde máte len 1-7 zamestnancov…
alebo dokým neprekročíte obraty 250 000€ – 1 000 000€ …
by ste mali stráviť 80% Vášho času robením marketingu.

Prečo by ste mali až 80% Vášho času zamerať na marketing?

Potrebujete rozbehnúť Váš predaj, aby ste sa získali príjem, vďaka ktorému budete môcť robiť ďalšie veci, napr.:

➢ rozširovanie pôsobenia do zahraničia
➢ vývoj Vášho produktu a služieb
➢ nakupovanie tulivakov do Vašej firmy
➢ preháňanie sa na drahých autách na Nemeckej diaľnici

Všetky veci, ktoré sú pre Vás a Vašu firmu dôležité, sú závislé na tom, že si ich môžete dovoliť. A dovoliť si ich môžete jedine vtedy, keď máte predaje. Našou misiou v Pandamarketingu je umožniť malým a začínajúcim podnikateľom uspieť v tejto prvej fáze podnikania a pomôcť Vám získať nových platiacich klientov a uzavrieť viac obchodov.

Marketing 80 percent času

Aby sa nepovedalo, že to tu nemáme…

Marketing sa dá zhrnúť aj klasickou definíciou z Wikipédie, ktorá nám však veľa nepovie:

„Marketing[pozn 1] je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.“

Prečo Vám definícia z Wikipédie nevysvetlí, ako urobiť úspešný marketing?

Porprvé, obsahuje to veľa veľkých slov a človek sa v prvej vete rýchlo stráca 😛 No vážne, jedno z hlavných pravidiel písania marketingových textov je, aby sa dali ľahko čítať.

Po druhé, marketing v reálnom svete nezávisí od reklamy, je to naopak. Reklama závisí od marketingu a marketingových krokov, ktoré jej predchádzajú. Môžete robiť marketing bez reklamy, ako to robí množstvo úspešných firiem.

Po tretie, Váš marketing síce závisí od trhu, ale to nie je tvrdenie, na ktorom by ste vedeli postaviť reálne predaje.

Na čom viete postaviť reálne predaje?

??

Práve na tom, že oslovíte správnych potenciálnych zákazníkov/klientov a vytvoríte pre nich správnu ponuku za správnu cenu. A to odkomunikujete správnym spôsobom.

Ako byť dobrý obchodník a vytvoriť si nadupaný marketing už na začiatku podnikania?

To sa dozviete v ďalšom článku, kde sa podrobne pozrieme na rôzne marketingové nástroje.

Ako zvýšite Váš zisk využitím Pandamarketingu

Chcete robiť férový marketing a získať nových zákazníkov?

Chcete zvýšiť predaje od už existujúcich zákazníkov?

Alebo chcete vedieť, ako lepšie komunikovať s Vašimi zákazníkmi?

Využite naše služby, vďaka ktorým oslovíme nových zákazníkov férovým telemarketingom a zabezpečíme Vám
– nové obchodné stretnutia
– analýzu potrieb Vašich zákazníkov
– oslovenie Vašich zákazníkov a ďalšie predaje

Za posledných 5 rokov sme sprostredkovali predaje za vyše 300 000,00€. Spravili sme vyše 60 telefónnych skriptov a volali sme pre klientov vyše 5000 hodín.

Pomáhame začínajúcim a malým podnikateľom presadiť sa na trhu a uspieť v prvej fáze podnikania tzv. Pandamarketingom – férovým telemarketingom s vysokou úspešnosťou predaja.

Využite naše služby tu >>