Studené telefonáty

Získavame rýchly a jednoduchý zdroj nových klientov? Získajte rýchlejšie klientov zvonka.

Ako to funguje:

Prvý telefonát je o tom aby sme klienta informovali, že takéto niečo na trhu existuje a zároveň dali do povedomia značku – tzv. prelomenie ľadov.
Následne je veľa ľudí vizuálnych, tak to potrebuje pozrieť aj v emaily.

Druhý telefonát je o tom, že už o vás vedia ale pozreli si aj váš email? Dáme do povedomia vašu značku. Nasleduje odoslanie rovnakého emailu.

Tretí telefonát: zistenie záujmu o produkt/službu.

Štvrtí telefonát – dotiahnutie predajov a stretnutí do cieľa.

Prvé objednávky sú na svete.

Čo získate:

  • Dáte do povedomia svoju značku.
  • Získate kontakt na kompetentú osobu (email a tel. číslo).
  • Budujete vzťah zo svojím klientom.
  • Náhrada obchodníka
    Stretnutia.
  • Cieľ: získať nových dlhodobých klientov a odberateľov.

Nahradím vám externe obchodn0ho zástupcu. Vy ušetríte peniaze a tiež čas.

Prípadová štúdia

Počas jedného mesiaca sme oslovili výrobné spoločnosti a získali sme kontakt na kompetentnú osobu – vedúci výroby. Jednalo sa o tlačenie komponentov do výroby na 3D tlačiarni. Vybudovali sme si vzťah s vedúci výroby a klientovi prišlo 6 dopytov zo 100 oslovených firiem behom 30 dní.

Napíšte nám

Potrebujete zvýšiť vaše predaje?